Arie Blok: al 180 jaar een begrip als het gaat om graanproducten en diervoeding

Onderstaand vindt u een schematisch overzicht van de producten van Arie Blok. Veel producten kunnen los gestort of in big bags worden geleverd. Onze afdeling verkoop kan u er alles over vertellen.

Op de productielocatie in Woerden bevindt zich de ‘grutterij’. Hier worden de ingekochte granen in eigen beheer verwerkt. Schonen, poetsen, punten, pellen, breken, snijden, walsen en mengen zijn dagelijkse praktijk. Zo staan wij zelf aan de basis van onze kwaliteitsproducten.

Onze grondstoffen zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan de strenge eisen (GMP plus International). Op deze wijze wordt de basis gelegd voor gegarandeerde kwaliteitsproducten zoals diervoeders en graanproducten.

Bovendien neemt Arie Blok BV deel aan SecureFeed. SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. SecureFeed is voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen. Zo draagt SecureFeed bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.

Arie Blok

Ontdek al onze merken hier

Actie HobbyFirst Hope Farms Granola 2kg

Actie HobbyFirst Hope Farms Granola 2kg

Gratis voeremmer bij twee mix en/of mash producten!

Gratis voeremmer bij twee mix en/of mash producten! 502001 Condition Mix 20 kg 502003 Vital Mix 20 kg 502004 Herbs & Fibre Mix 20 kg 502005 Healthy Fibre Mix 20 kg 502006 Senior Mix 20 kg 502007 Fibre Mash 20 kg 502011 Sport Plus Mix 20 kg 502012 Omega 3 Mix 20 kg 502013 Racing Mix 20 kg 502014 Frysk Mix 20 kg 502021 Breeding Mix 20 kg 502022 Linamix 20 kg 502024 Recover Mash 20 kg 502025 Booster Mix 20 kg

Bezoekadres
Leidekkersweg 2A
3449 JH Woerden
The Netherlands

Postadres
Postbus 30
3440 AA Woerden
The Netherlands

KVK
30133415

© 2022 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta